THE WORLD GAMES NL

BEELDMATERIAAL

Foto’s van voorgaande edities

THE WORLD GAMES NL

BEELDMATERIAAL

Foto’s van voorgaande edities

Voor het gebruiken van foto’s van voorgaande edities van The World Games en foto’s van Birmingham, de host city van The World Games 2022, kunt u hier terecht.

Foto’s van de Nederlandse delegatie in Wroclaw (fotograaf: Marco Spelten)

Foto’s van voorgaande edities van The World Games (afbeeldingen van IWG)

Foto’s van Birmingham, VS (afbeeldingen van IWG)